top of page

Általános Szerződési Feltételek

 

I. A Szerződő Felek

 

I.1. A Szolgáltató

 

Név: Hoffer Eliza egyéni vállalkozó

Székhely: 9024 Győr, Zrínyi utca 6. 2/18.

Adószám: 55792057-1-28

Kapcsolattartó: Hoffer Eliza

Kapcsolattartási cím: 9081 Győrújbarát, Arany János utca 36. szám

 

E-mail: szia@hoffereliza.hu  

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal címe: www.hoffereliza.hu

 

 

I.2. Az Ügyfelek

 

Ügyfélnek minősül, aki a www.hoffereliza.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) bármely szolgáltatását igénybe veszi, vagy a Weboldalon szereplő termékekből vásárol.

A Weboldal szolgáltatásait azok az Ügyfelek vehetik igénybe, akik elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételeinket. Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a Weboldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Ügyfél az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Weboldal valamely szolgáltatását – saját nevében, vagy valamely szervezet képviseletében – igénybe veszi. Az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében cselekvőképessége fennáll.

A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele ráutaló magatartással történik. Az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza, magatartási kódexre nem utalnak. A Weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

I.3. Főbb fogalom meghatározások

 

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan Fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

 

 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (a továbbiakban: vásárló)

 

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

 

 

II. Általános tudnivalók.

 

II.1. Az ÁSZF célja, módosítása, hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a www.hoffereliza.hu Weboldalra terjed ki. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Weboldal szolgáltatásaival, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató, és az Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Weboldal szolgáltatásaival összefüggő lényeges körülményeket.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A Weboldal valamely szolgáltatását igénybe vevő Ügyfél ráutaló magatartásával elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 2013.évi V. törvényben, a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjt.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben
bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a
közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Weboldal szolgáltatásait biztosítja, vagy az Általános Szerződési Feltételeket módosítja. Jelen Általános Szerződési Feltételek közzétételének, és egyben hatályba lépésének napja: 2023. május 17. napja.

 

II.2. A szerződés tárgya:

 

A szerződés tárgya a Weboldalon található valamennyi szolgáltatás, amelyet az Ügyfelek, díj megfizetése ellenében igénybe vesznek, vagy megvásárolnak. A szerződés nyelve a magyar. A megrendelés rögzítésével az Ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatás paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el. A Szolgáltató biztosítja az Ügyfelek számára a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére, valamint az ott található termékek, és szolgáltatások megvásárlására szolgáló online felületet.

 

II.3. Termékkínálat meghatározása:

 

A Szolgáltató a Weboldalon különféle jóga eszközöket, kézműves illatmécseseket, ruházati termékeket forgalmaz, és jóga foglalkozások szervezésére irányuló szolgáltatást nyújt. Az aktuális termékválaszték a Weboldalon érhető el.

 

II.3.1. A webshopon keresztül megvásárolható termékek, és szolgáltatások

 

 • jóga eszközök

 • kozmetikumok

 • csoportos, és magán jógaórák szervezése

 

A Weboldalon elérhető termékek, és szolgáltatások részletes leírása, jellemzői a www.hoffereliza.hu Weboldalon találhatóak.

 

 

II.4. Személyes adatok:

 

Az Ügyfelek személyes adatainak felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) hatályos szabályozásának értelmében történik. A Szolgáltató az ügyfelek adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Weboldal egyes funkcióinak használata során az Ügyfeleknek néhány személyes adatát meg kell adnia a Szolgáltató részére. A bekért adatokat a Szolgáltató rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a Weboldal megfelelő használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek.

 

A Szolgáltató az Ügyfelek adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az Infotv. -nek megfelelően jár el, és az adatokat csak a Weboldal által nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében szükséges ideig tartja nyilván. A Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési elvek, és részletes szabályok Szolgáltató által közzétett Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, mely a www.hoffereliza.hu Weboldalon érhető el.

 

III. A megrendelés folyamata

 

A www.hoffereliza.hu  áruházában az a 18. életévét betöltött vevő vásárolhat, aki a vásárlást megelőzően elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket és magára nézve azt kötelezőnek ismeri el. Az áruházban történő vásárlás egyúttal az Általános Szerződési Feltételek elfogadását is jelenti. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a vásárlás során megadott adatok valódiságát. A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék bruttó vételára, mely a szállítási díjat nem tartalmazza. A Weboldalon található információkat rendszeresen frissítjük, de pontatlanságok, véletlen hibák, elírások előfordulhatnak, melyekért nem tudunk felelősséget vállalni.

 

III.1. Jóga eszközök, és egyéb termékek megrendelése

 

Vásárló a keresett termékcsoportot a főmenüből tudja kiválasztani, majd a „VÁSÁRLÁS” menüpontot választva ki kell választani a nyelvet (magyar) és az országot, vagy régiót (Magyarország, Európa). Ezt követően ki kell választani a keresett termékcsoportot, majd a terméket, melyet a „HOZZÁAD” gomb segítségével lehet a kosárba helyezni. A termékek kiválasztását követően a „KOSÁRHOZ MEGYEK” gombra kattintva lehet folytatni a vásárlást. Ezt követően meg kell adni a vezeték és keresztnevet, e-mail címet, telefonszámot, majd a „FOLYTATÁS” gombra kattintva a szállítási címet (ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó). Ezt követően egy jelszót kell megadni, majd bankkártyával a STRIPE rendszerén keresztül, vagy a Pay Pal rendszer segítségével lehet a terméket kifizetni. A vásárlónak lehetősége van regisztrálni is, mellyel a későbbi megrendeléseket folyamatát lehet felgyorsítani.

 

A megrendelésről e-mailben visszaigazolást küldünk, mely a fizetendő végösszeget is tartalmazza. A termékek kiszállítását futárszolgálat végzi a IV.3. pont szerint.

 

III.2. Jógaórák foglalása

 

Jógaórák foglalása esetén a szolgálattások menüpont alatt lehet a lehetőségek közül választani, és minden óratípus mellett megtalálható annak leírása. A „BEJELENTKEZEM” menüpontra kattintva egy foglalási naptárat találunk, ahol az időpontot kiválasztva elindítható a foglalás. Az időpont kiválasztását követően meg kell adni a jelentkező nevét, e-mail címét, telefonszámát, a résztvevők számát, majd ki kell választani a csomag, vagy egyedi alkalom lehetőségek közül az egyiket. Ezt követően ki kell választani, hogy melyik jógaórát szeretnénk lefoglalni, majd meg kell erősíteni, illetve kiválasztani az időpontot. A foglalás megerősítéséről e-mailt küldünk. Amennyiben a kiválasztott időpontban az ügyfél – saját érdekkörében felmerülő okból – a foglalkozáson nem tud megjelenni, ebben az esetben a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni, azonban foglalását az elmulasztott óra napját követő 30 napon belül egy általa választott szabad időpontra felhasználhatja.

 

A vásárláskor arra is szükség van, hogy a Vásárló elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeinket, és kipipálja a következő mezőt: (Elolvastam, és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek -ben foglaltakat). A Vásárló által megadott e-mail címre elküldjük a rendelés részleteit tartalmazó elektronikus levelet. Az esetleges adatrögzítési hibákért felelősséget nem vállalunk! A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a Vásárló a rendeléshez szükséges adatokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, téves adatközlésért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

IV. A megrendelt szolgáltatás fizetésének módja, és a megrendelések feldolgozása

 

Az egyes termékek díja a Weboldalon kerül meghatározásra.

 

VI.1. Lehetséges fizetési módok:

 

 • Bankkártyás fizetés

 

Az online bankkártyás fizetések a STRIPE rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

 

A STRIPE fizetési szolgáltatón keresztül történő fizetés csak magánszemélyek esetén lehetséges!

 

 • Bankkártyával történő fizetés a STRIPE fizetési szolgáltatón keresztül.

(www.stripre.com ÁSZF: https://stripe.com/en-hu/terminal/legal , GDPR: https://stripe.com/en-hu/privacy 

 

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát, a megrendelést megerősítő elektronikus levélben a bankkártyás fizetéssel egyidejűleg juttatjuk el a vásárló által megadott e-mail címre. A bankkártyás fizetés során a fizetési szolgáltató részére meg kell adni annak a bankkártyának az adatait (kártyaszám, lejárat év/hónap, név, biztonsági kód) amelyhez rendelt bankszámláról a fizetés történik. Az elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, Amex. Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy nem minden bank által kibocsátott Maestro és VISA Electron típusú kártyával lehet interneten fizetni. Kérjük, hogy érdeklődjön kártyakibocsátó bankjánál!

 

 • Online fizetés Pay Pal rendszeren keresztül

 

Web: www.paypal.com

ÁSZF: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/useragreement-full

GDPR: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

 •  Személyes fizetés

 

Személyes fizetésre is lehetőség van, a 9081 Győrújbarát, Arany János utca 36. szám alatti címen.

 

2. A megrendelések feldolgozása

 

A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik a fizetéstől számított lehető legrövidebb időn belül, amely a legtöbb esetben a fizetés napján – amennyiben az munkanap – 9.00-tól 15.00-ig terjedő időszakban valósul meg. Természetesen a Megrendelő hétköznap a fenti időintervallumtól eltérően, illetve szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is leadhat megrendelését, amelyeknek feldolgozására azonban csak az azt követő munkanapon kerül sor.

A hiányos adatokkal leadott megrendeléseket a Szolgáltató nem tudja teljesíteni, az esetlegesen ebből adódó károkért felelősséget nem vállal. A vásárló a megrendeléséről visszaigazoló e-mailt kap, mely tartalmazza az elektronikus számlát is.

 

A felek között a termékek megvásárlására vonatkozó szerződés a vételár Szolgáltató számláján történő jóváírásának napján jön létre.

 

IV.3. A megrendelt termékek kiszállítása, átvétele

 

A megrendelt termékeket futárszolgálat szállítja ki. A szállítás idejéről és teljesítéséről Szolgáltató értesítést küld.

Szállítást végző társaságok;

 • Foxpost Zrt.

Web: www.foxpost.hu

ÁSZF: https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

GDPR: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt nyissa fel, vizsgálja meg, és győződjön meg tartalmáról és sérülésmentes állapotáról. Az esetlegesen a terméken észlelt sérülés esetén kérje a futárt, hogy erről vegyen fel jegyzőkönyvet a sérülés pontos megjelölésével. Amennyiben a terméket így nem fogadja el, kérjük adja vissza az Ön által is aláírt jegyzőkönyvvel a futárnak. Utólagos reklamációt, illetve jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A futárszolgálat a szállítást munkanapokon, 8 és 17 óra között teljesíti. Szállítási címként kérjük, hogy olyan címet jelöljön meg, amikor ebben az időben a megadott címen, vagy csomagküldő automata közelében tartózkodik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a futárszolgálat a csomag kézbesítését kétszer kísérli meg a Megrendelő részére, az át nem vett csomagot pedig ezután a Szállító részére visszaszállítja, amely esetben a szállítási költséget a Szállító a Megrendelőre terheli. A kiszállítás és az áru átvételének igazolásaként az átvevő által aláírt bizonylat szolgál. Az aktuális szállítási díjakról a szállítást végző társaságok weboldalain tájékozódhat!

 

V. Vételár/Szolgáltatási díj

 

A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett EUR pénznemben feltüntetett összeg, amely a bruttó vételár.

 

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

 

VI. A szolgáltatás teljesítésének megtagadása/visszautasítása

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő 10 munkanapon belül megtéríti (STRIPE rendszerén keresztül az Ügyfél vásárláskor használt bankkártyájára visszatérítést kezdeményez, illetve a banki átutalás esetén az átutaláshoz használt bankszámlájára visszautalja az összeget) az Ügyfélnek.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni. Ebben az esetben a Megrendelő választása szerint a Szolgáltató felajánlhat másik időpontot a megrendelt termék szállítására vonatkozóan, vagy a Megrendelő kérheti az általa fizetett összeg haladéktalan, de legkésőbb az értesítést követő 3 napon belüli visszatérítését.

 

VII. Felelősség:

 

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót továbbá nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hogy az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat az Ügyfeleket, akik rendszeresen nem tartják be jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, vagy más módon kárt okoznak a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi az ügyfelek részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Weboldalon küldött rendeléssel minden ügyfél kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja, valamint cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó ok vele szemben nem áll fent. Weboldalunkon csak a felsorolt fizetési módok közül lehet választani. Az ettől eltérő megrendelés ellenértékének kifizetéséért Weboldalunk nem vállal felelősséget.

 

VIII. Elállási jog

 

VIII.1. A www.hoffereliza.hu webshopon keresztül forgalmazott termékekre vonatkozó elállási jog

 

Tájékoztató az ügyfeleket, mint fogyasztókat megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. 20. § (1)-(2) bekezdései alapján: (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4) Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

VIII.2. A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

VIII.3. A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

 

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

VIII.4. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

 

A45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 22.§-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

IX. Kellékszavatosság

 

Az ügyfelek, mint fogyasztók tájékoztatásának jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

IX.1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Amennyiben a Weboldal által nyújtott szolgáltatás hibás, az Ügyfél kérheti, hogy a hiba kijavítása haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül történjen meg. Amennyiben Üzemeltető e határidőn belül a hibát nem javítja ki, díjfizetős szolgáltatás esetén a hibás szolgáltatásért megfizetett díj visszajár az ügyfélnek. Amennyiben az ügyfél a hibás szolgáltatás nyújtását követően érdekmúlását valószínűsíti, ebben az esetben kérheti az általa megfizetett díj hiba kijavítása nélküli visszatérítését.

 

Milyen határidőben érvényesítheti az ügyfél kellékszavatossági igényét?

 

Az ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaikat már nem érvényesíthetik.

Kivel szemben érvényesíthetik az Ügyfelek kellékszavatossági igényeiket?

 

Az ügyfelek az Üzemeltetővel szemben érvényesíthetik kellékszavatossági igényeiket.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igények érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

X. A szellemi tulajdon védelme

 

A www.hoffereliza.hu mint Weboldal, és az e Weboldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, és az Szjt. hatálya alá tartoznak. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalról és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-neveire.

Tilos a Weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,

amellyel a Weboldalak vagy azok bármely része módosítható, vagy indexelhető.

 

XI. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Ügyfél, mint fogyasztó (a továbbiakban e rész alkalmazásában: fogyasztó) a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Név: Hoffer Eliza egyéni vállalkozó

Székhely: 9024 Győr, Zrínyi utca 6. 2/18.

Kapcsolattartó: Hoffer Eliza

Kapcsolattartási cím: 9081 Győrújbarát, Arany János utca 36. szám

E-mail: szia@hoffereliza.hu  

 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru, fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 

A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban-érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

XI.1. Bírósági eljárás

 

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A Szolgáltatót, mint vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g. a testület döntésére irányuló indítványt,

h. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

bottom of page