top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - ÁSZF

 

1. Bevezető rendelkezések
A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy Hoffer Eliza és az ARANY36. (a továbbiakban: Szolgáltató) foglalkozásaira, tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai:

  • Név: Hoffer Eliza E.V.

  • Lakcím: 9081 Győrújbarát, Hét vezér utca 41/1

  • Vállalkozói adószám: 55488541-1-41

  • Nyilvántartási szám: 54177781
    email: szia@hoffereliza.hu – tel.: +36 204146001

 A Szolgáltatás helyszíne:

• 9081 Győrújbarát, Arany János utca 36. (ARANY36. STÚDIÓ)

- online
 

2. Részvételi feltételek

A www.hoffereliza.hu weboldalon a Szolgáltató foglalkozásain, tanfolyamain való részvételi lehetőséget értékesítünk.

A foglalkozásokra, tanfolyamokra való jelentkezésre a www.hoffereliza.hu weboldalon keresztül, regisztrációt követően van lehetőség. Ajándékutalvány (voucher) birtokosai számára is szükséges az online bejelentkezés az időpontfoglaláshoz.
Jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel kijelented, hogy elolvastad és elfogadtad a Szolgáltató foglalkozásaira és tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetértesz.

 

A foglalkozásainkat, tanfolyamokat legalább kettő jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg az elindításhoz szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját visszafizetjük.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.

 

A kurzusra történő jelentkezés menete:

i. A kurzus adatlapján a jelentkező rákattint a „Foglalás” gombra.
ii. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, a megrendelés élővé vált.
iii. A megrendelt részvételt jelentkezéskor bankkártyával a weboldalon azonnal, előváltott voucherrel vagy a stúdióban személyesen, illetve banki átutalással, előre kell kifizetni, a program kezdése előtt.
iv. Az internetes jelentkeztető rendszer a jelentkezés/megrendelés véglegesítéséről automatikus levelet küld. A jelentkezés/megrendelés egyedi azonosító számára hivatkozva a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további információt kaphat elérhetőségeink bármelyikén.

 

3. A tanfolyamok menete
Tematikus tanfolyamok esetében a kurzus alkalmanként általában 1,5 óra hosszú, célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, a gyakorlásba azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

 

4. Menük
A Szolgáltató a gyakorlás menetének meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. A jelentkezők a jógatanfolyamokon saját eszközt használhatnak, de a stúdió biztosítja a szükséges eszközöket.

5. Kapcsolattartás
A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és/ vagy telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

6. Részvételi díjak

A részvételi díj tartalmazza az okleveles oktató által vezetett elméleti és gyakorlati tudásanyagot.

A részvételi díjként a bruttó árat tüntetjük fel.

7. Fizetés módja

a. PayPal fizetési mód
A Szolgáltató a PayPal rendszerével szerződéses jogviszonyban áll. Az internetes felületen a PayPal fizetési rendszerének igénybe vételével van lehetőség a tanfolyamok árának előfizetésére. A PayPal fizetési mód használatához a jelentkezőnek PayPal regisztrációval kell rendelkeznie. A regisztrációt a www.paypal.com internetes oldalon kell elvégezni.
A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ily módon létrejövő jogviszonyokért, valamint az azokból fakadó jogokért és kötelezettségekért a PayPal rendszer üzemeltetője a felelős.

b. Banki átutalás
A jelentkező jogosult a kiválasztott kurzus részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai
Név: Hoffer Eliza 
Bankszámlaszám: 10918001-00000066-96670008
Bank neve: Unicredit Bank
Az átutalás közleményében a jelentkező köteles a jelentkezést visszaigazoló e-mailben vagy személyesen kapott egyedi foglalási azonosítót feltüntetni.

c. Készpénzes fizetés
A részvételi díj készpénzes teljesítésére a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül van lehetőség nyitvatartási időben. Amennyiben a jelentkezés a kurzus napjától számított 3 napon belül történik, úgy a kurzus előtt, érkezéskor a helyszínen is van lehetőség a résztvevői díj rendezésére.

d. Voucher
Ajándékutalványok kaphatók a Szolgáltató üzletében. A voucher a Szolgáltatónál meghirdetett bármely tanfolyamon beváltható. A voucher érvényessége a vásárlástól számított egy év. A voucher készpénzre nem váltható.

8. Részvételi szabályok
 

A jógatanfolyamokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A jógatanfolyamon való részvételből az ARANY36. STÚDIÓ képviseletében eljáró, jelen lévő oktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a tanfolyamon a stúdió által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti; a stúdióban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a tanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak  használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

9. Tanfolyam elmaradása, módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre
küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

Óralátogatás lemondása: 

Kijelentkezés: LEGKÉSŐBB az adott alkalom kezdete előtt 2 órával e-mailben! Amennyiben a kijelentkezés nem történik meg a fenti időpontig, a rendszer automatikusan résztvevőként kezeli a jelentkezőt és az alkalmat levonja. Az így keletkező tartozást a következő látogatáskor órakezdés előtt lehet a recepción kiegyenlíteni.

10. Árak

Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

Egyes termékeink a fentiektől eltérően 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak.

11. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  1. 0 Ft-os ár,

  2. kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék vagy szolgáltatás).

  3. a weboldalon külső szoftver hiba miatt tévesen megjelenő ár.

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 

12. Lemondási feltételek

a. A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legfeljebb 4 nappal jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható. Amennyiben a szerződéstől a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 60 napon belül visszatérítjük. Voucherrel regisztráló jelentkező részére a részvételi díj visszatérítésére nincs mód.

b. A tanfolyamot megelőző 3 napon belüli elállás esetén kötbérként a részvételi díj 50 %-a fizetendő. A jelen pontban foglalt határidőben elálló jelentkező a kurzusra irányadó, már megfizetett részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új kurzusra jelentkezni. Voucherrel regisztráló jelentkező részére a részvételi díj visszatérítésére nincs mód.

c. A tanfolyamot megelőző 24 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód. A jelentkezők a lemondást/elállást a pest@aumjoga.hu címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

11. Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisába. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.

bottom of page